Udruga za promicanje

Njemački Gustav-Adolf-Werk (GAW) i austrijski Gustav-Adolf-Verein
(GAV) su sekcije za dijasporu evangeličke crkve. Članovi se, između
ostaloga, brinu za potrebe i zgrade evangeličkih općina u inozemstvu.

Registrirana Udruga za promicanje evangeličke crkve u Opatiji/ Hrvatska r.u.
(registrirana Udruga), usko je povezana s GAW-om i GAV-om. Ona postoji
od listopada 2007. godine, te uz održavanje kompleksa zgrada kao svoje
primarne zadaće, treba omogućiti evangelički rad kao i crkveni i dijakonski
život u regiji Kvarner i Istra.

Osnivački dokumenti Udruge.

Na poticaj Udruge treba se u svezi s Evangeličkom crkvom u Njemačkoj i
Austriji ponovno uvesti sređeno evangeličko dušebrižništvo za opatijske goste.
Nadalje postoji i namjera, da crkvu i župni dvor koristi Dijakonija iz Koruške
(Diakonie Kärnten).

Udruga za promicanje surađuje s Tavolom Valdese u Italiji..

Poduprite aktivno ovu registriranu Udrugu za Evangeličku crkvu u
Opatiji, te time utoliko doprinesite svoj udio u održavanju ovog
kulturnopovijesnog zdanja, kao i održanju evangeličkog života
u regiji Kvarner i Istra.

Daljnje informacije o Gustav-Adolf-Werk-u pod
http://www.gustav-adolf-werk.de
o Gustav-Adolf-Verein-u pod
http://gav.evang.at
a o Tavoli Valdese pod
http://www.chiesavaldese.org