Aktuelno
+ Protokol sastanka Fördervereina za
Ev. Kristovu crkvuu Opatiji od 08.06.2012.
Borba protiv nezakonite privatizacije crkvenog vlasništva, 2


+ Zapisnik sa zadnje sjednice Predsjedništva Udruge za promicanje
održane 15.10.2011. u Hainburg-u/na Dunavu prilikom proslave
150.-og jubileja GAV-a Austrije.
Ovdje je zapisnik kao PDF- dokument.


+ Info-letak
Od jeseni 2009. postoji jedan informativni letak, koji sadrži 6 stranica o
povijesti Kristove crkve i Udruge za promicanje. Trenutno nudimo letak
na njemačkom, talijanskom i hrvatskom jeziku, a prijevod na engleski
je u radu. Letak se naravno može dobiti preko udruge.
Ovdje je letak kao PDF-datoteka.


+ Razglednice / dopisnice
Razglednice/dopisnice od Kristove crkve su tiskane.
Mogu se naravno dobiti i preko Udruge.
Ovdje su razglednice/dopisnice kao PDF-datoteka.